Fyrirvari/Disclaimer

Þessi tölvupóstur og viðhengi hans geta innihaldið trúnaðarupplýsingar og er eingöngu ætlaður þeim sem hann er stílaður á.
Óheimil meðferð tölvupósts þessa og viðhengja hans getur varðað skaðabóta- og refsiábyrgð samkvæmt lögum um fjarskipti.
Efni tölvupóstsins og viðhengja er á ábyrgð sendanda ef það tengist ekki starfsemi Samskiptamiðstöðvar.

This e-mail and its attachments may contain confidential and privileged information only intended for the person or entity to which it is addressed.