Gjaldskrá


Nr. 444/2013

GJALDSKRÁ

Samskiptamiðstöðvar heyrnarlausra og heyrnarskertra

1. gr.

Táknmálskennsla


Fyrir táknmálskennslu skal innheimta eftirfarandi:

a.

Almenn táknmálsnámskeið, einstaklingar (20 kennslustundir, ásamt námsefni)

16.640

b.

Almenn táknmálsnámskeið, hópar (20 kennslustundir, ásamt námsefni)

128.000

c.

Námskeið á framhaldsskólastigi (1 eining)

107.520

d.

Námskeið í grunnskóla (30 kennslustundir)

179.200Fyrir námskeið af annarri lengd skal innheimta hlutfallslega miðað við stundafjölda. Fjölskyldur heyrnarlausra barna skulu þó undanþegnar greiðslu námskeiðsgjalda.

Í gjaldi táknmálskennslu er gert ráð fyrir því að hlutfall kennslukostnaðar sé 70%, hlutfall húsnæðis- og tækjakostnaðar 10%, hlutfall annars rekstrar og stjórnun 20%. Heimilt er að veita hlutfallslegan afslátt af námskeiðsgjöldum í samræmi við framangreinda sundurliðun, allt að 20%, þegar aðrir aðilar leggja til húsnæði, tæki og umsjón vegna námskeiðs.

Um táknmálskennslu á háskólastigi skal gera sérstakan samning milli Samskiptamiðstöðvar heyrnarlausra og heyrnarskertra, og viðkomandi háskólastofnunar, um greiðslur fyrir vinnu við kennslu. Innheimta skal kr. 5.067 fyrir hverja vinnustund samkvæmt þessari málsgrein.

2. gr.

Ráðgjöf, túlkun og greining

Fyrir útselda vinnu sérfræðings skal innheimta eftirfarandi:

a.

Almenn ráðgjöf og túlkun, tímagjald

10.134

b.

Fyrirlestur, af fyrirlestraskrá

19.821

c.

Fyrirlestur, sérstaklega undirbúinn

39.644

d.

Rannsókn, greining og þýðing, tímagjald

5.067Lágmarksgjald vegna túlkunar er sem nemur einni klukkustund. Innheimta skal fyrir hvern byrjaðan hálftíma eftir það. Þegar veita þarf túlkaþjónustu utan reglulegs skrifstofutíma Samskipta-miðstöðvar heyrnarlausra og heyrnarskertra vegna óvæntra eða ófyrirséðra ástæðna eða atvika, skal innheimt tímagjald sem nemur þremur klukkustundum, að lágmarki.


Samskiptamiðstöð er heimilt að veita endurgjaldslausa túlkaþjónustu vegna daglegs lífs og greiða ferðakostnað táknmálstúlks utan Reykjavíkursvæðisins vegna þess, á grundvelli sérstakrar fjár-veitingar á fjárlögum ár hvert. Við afgreiðslu beiðna á grundvelli þessarar heimildar skal gætt jafn-ræðis milli notenda þjónustunnar, með tilliti til þeirrar fjárveitingar sem til ráðstöfunar er á hverjum tíma.

3. gr.

Námsefni

Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra er heimilt að selja námsefni og myndbönd sem stofnunin útbýr. Skal söluverð taka mið af raunkostnaði við framleiðslu þess. Nr. 959 25. nóvember 2009.

4. gr.

Gildistaka


Gjaldskrá þessi sem sett er samkvæmt heimild í 6. gr. laga nr. 129 frá 1990 um Samskipta-miðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra öðlast þegar gildi. Um leið fellur úr gildi gjaldskrá fyrir Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra, nr. 959 frá 25. nóvember 2009.

Mennta- og menningarmálaráðuneytinu, 6. maí 2013.

Katrín Jakobsdóttir.

Ásta Magnúsdóttir.

__________

B-deild – Útgáfud.: 10. maí 2013